Velkommen til Jøldal Veglag

Velkommen til Jøldal Veglag

Velkommen til Jøldal Veglag

Vi sørger for drift av Jøldalsveien fra bomanlegget inntil parkeringsplassen på Kleva og sæterveien videre innover Jøldalen til sætrene i Svartådalen.

Jøldal Veglag SA har ikke til hensikt å gi andelseierne økonomisk utbytte. Driften av Jøldal Veglag SA skal finansieres ved hjelp av bompenger slik at andelseierne ikke risikerer å bli økonomisk belastet.
Overskudd godskrives foretakets egenkapital.

RETNINGSLINJER FOR VINTERVEDLIKEHOLD AV JØLDALSVEIEN

Sesongen og 2017/18.

Terje Frøseth utfører vintervedlikehold
Kontaktes på tlf: 90 19 15 79

Driftsmeldinger ang veien, føre osv blir lagt ut dersom det er noe å melde.

Veien skal være ferdigbrøytet kl.10.00 fredag formiddag,
kl.10.00 lørdag formiddag og kl.11.00 søndag formiddag.

I Jule- og Nyttårshelga brøytes veien hver dag til Vaulan.

I skolens vinterferie brøytes veien hver dag til Vaulan.

Det brøytes /ryddes kun når snødybden overstiger 10 cm.
Veien brøytes også i ukedager ved store snøfall, dog ikke under 15 cm snødybde.

Fra påske skal veien brøytes til Kleva.

Veien kan bli stengt i perioder ved kraftig uvær eller uforsvarlig veistandard.

NYHETER

VEIARBEID

JØLDAL VEGLAG SKAL SKIFTE EN DEL STIKKRENNER OG DRIVE GRØFTERENSK SOMMEREN 2017, OG HÅPER PÅ FORSTÅELSE FOR AT DET KAN BLI VENTING ENKELTE GANGER. ARBEIDET BLIR FORSØKT GJORT SÅ SKÅNSOMT SOM MULIG FOR TRAFIKKEN.   JØLDAL... read more

Veien er åpen

Jøldalsveien er åpen for trafikk, men det presiseres at all kjøring skjer på eget ansvar. 2-hjulsdrevne biler anbefales ikke. Jøldal Veglag read more

TELELØSNING

Grunnet svært dårlige kjøreforhold vil Jøldalsveien bli stengt fra i morgen 03.04.2017 kl 08.00, og inntil videre. Det presiseres at all kjøring skjer på eget ansvar. Jøldal Veglag read more

Kontaktskjema

1 + 10 =

Gi oss gjerne tilbakemeldinger.

F. eks.
Hvordan synes dere bommen fungerer.
Veistandard.
Ris og ros.