Velkommen til Jøldal Veglag

Velkommen til Jøldal Veglag

Velkommen til Jøldal Veglag

Vi sørger for drift av Jøldalsveien fra bomanlegget inntil parkeringsplassen på Kleva og sæterveien videre innover Jøldalen til sætrene i Svartådalen.

Jøldal Veglag SA har ikke til hensikt å gi andelseierne økonomisk utbytte. Driften av Jøldal Veglag SA skal finansieres ved hjelp av bompenger slik at andelseierne ikke risikerer å bli økonomisk belastet.
Overskudd godskrives foretakets egenkapital.

RETNINGSLINJER FOR VINTERVEDLIKEHOLD AV JØLDALSVEIEN

Sesongen og 2017/18.

Terje Frøseth utfører vintervedlikehold
Kontaktes på tlf: 90 19 15 79

Driftsmeldinger ang veien, føre osv blir lagt ut dersom det er noe å melde.

Veien skal være ferdigbrøytet kl.10.00 fredag formiddag,
kl.10.00 lørdag formiddag og kl.11.00 søndag formiddag.

I Jule- og Nyttårshelga brøytes veien hver dag til Vaulan.

I skolens vinterferie brøytes veien hver dag til Vaulan.

Det brøytes /ryddes kun når snødybden overstiger 10 cm.
Veien brøytes også i ukedager ved store snøfall, dog ikke under 15 cm snødybde.

Fra påske skal veien brøytes til Kleva.

Veien kan bli stengt i perioder ved kraftig uvær eller uforsvarlig veistandard.

NYHETER

Veiarbeid

Det vil pågå en del veiarbeid i tiden framover. Grøftrensk og grusing. Kjør forsiktig!   read more

Vegrapport

Veien er kjørbar for alle. Vanlig teleløsning, men vær obs på at det kan skje endringer i løpet av ganske kort tid. Kjør forsiktig. read more

Vegoppdatering 15.4.18

Dersom det ikke er veldig nødvendig bør man ikke ta turen utover Jøldalsvegen nå.  Spesielt dårlig veg fra krysset ved Åssetrene til Kleva. Høy 4 hjulstrekk kommer fram. read more

Kontaktskjema

11 + 1 =

Gi oss gjerne tilbakemeldinger.

F. eks.
Hvordan synes dere bommen fungerer.
Veistandard.
Ris og ros.