Velkommen til Jøldal Veglag

Velkommen til Jøldal Veglag

Velkommen til Jøldal Veglag

Vi sørger for drift av Jøldalsveien fra bomanlegget inntil parkeringsplassen på Kleva og sæterveien videre innover Jøldalen til sætrene i Svartådalen.

Jøldal Veglag SA har ikke til hensikt å gi andelseierne økonomisk utbytte. Driften av Jøldal Veglag SA skal finansieres ved hjelp av bompenger slik at andelseierne ikke risikerer å bli økonomisk belastet.
Overskudd godskrives foretakets egenkapital.

RETNINGSLINJER FOR VINTERVEDLIKEHOLD AV JØLDALSVEIEN

Sesongen og 2018/19.

Terje Frøseth utfører vintervedlikehold
Kontaktes på tlf: 90 19 15 79

Driftsmeldinger ang veien, føre osv blir lagt ut dersom det er noe å melde.

Veien skal være ferdigbrøytet kl.10.00 fredag formiddag,
kl.10.00 lørdag formiddag og kl.11.00 søndag formiddag.

I Jule- og Nyttårshelga brøytes veien hver dag til Vaulan.

I skolens vinterferie brøytes veien hver dag til Vaulan.

Det brøytes /ryddes kun når snødybden overstiger 10 cm.
Veien brøytes også i ukedager ved store snøfall, dog ikke under 15 cm snødybde.

Fra påske skal veien brøytes til Kleva.

Veien kan bli stengt i perioder ved kraftig uvær eller uforsvarlig veistandard.

NYHETER

Vinterføre

Det snør ganske mye i høyden for øyeblikket. Vinterdekk er påkrevd. Selv med 4WD kan det bli problematiske kjøreforhold helt ut på parkeringa på Kleva. Kjør forsiktig. read more

Veiarbeid

Det vil pågå en del veiarbeid i tiden framover. Grøftrensk og grusing. Kjør forsiktig!   read more

Kontaktskjema

6 + 3 =

Gi oss gjerne tilbakemeldinger.

F. eks.
Hvordan synes dere bommen fungerer.
Veistandard.
Ris og ros.